Loading...

Please Wait..

Logo Nepal Veterinary Education
N.V.E.

Post- Graduate Syallabus Information

Unlock Your Potential: Explore, Learn, Grow. Discover a World of Knowledge with Us Today!

TU

Faculty : M.Sc. Animal Science

Subject Questions Marks
Livestock Production and Management 15 15
Animal Nutrition 15 15
Aquaculture 15 15
Dairy Science and Technology 10 10
Animal Breeding 10 10
Animal Health 5 5
Plant Science 10 10
Agricultural Economics and Extension 10 10
Statistics and Mathematics 4 4
Biochemistry and Others 4 4
General Knowledge 2 2
Total 100 100

Faculty : M.Sc. Aquaculture

Subject Questions Marks
Livestock Production nd management 15 15
Animal Nutrition 15 15
Aquaculture 15 15
Dairy Science and Technology 10 10
Animal Breeding 10 10
Animal Nutrition 5 5
Plant Science 10 10
Agricultural Economics and Extension 10 10
Statistics and Mathematics 4 4
Biochemistry and Others 4 4
General Knowledge 2 2
Total 100 100

Faculty : M.V.Sc.

Subject Questions Marks
Veterinary Parasitology 15 15
Veterinary Theriogenology 15 15
Veterinary Pathology 15 15
Others animal Sciences 15 15
Veterinary Medicine 5 5
Physiology 5 5
Microbiology 5 5
Pharmacology 5 5
Surgery 5 5
Agricultural Economics and Extension 5 5
Statistics and Mathematics 4 4
Biochemistry and Others 4 4
General Knowledge 2 2
Total 100 100

AFU

Faculty : M.Sc. Animal Science

Subject Questions Marks
Animal Nutrition, fodder, Pasture, Range 20 20
LPM/Dairy 20 20
Animal Breeding & Biotechnology 20 20
Social Sciences (Agri. Economics+ Agri. Extension) 15 15
Aquaculture 6 6
Basic Sciences (Biochemistry +Statistics) 10 10
Animal Health 4 4
General Knowledge 5 5
Total 100 100

Faculty : M.V.Sc.

Subject Questions Marks
Medicine & Public Health 13 13
Theriogenology 8 8
Pathology 8 8
Parasitology 8 8
Pharmacology 8 8
Microbiology 8 8
Physiology 8 8
Surgery 8 8
Animal Science, (LPM, ANU, ANB) 12 12
Basic Science (Biochemistry +Statistics) 8 8
Anatomy 8 8
General Knowledge 3 3
Total 100 100

Faculty : M.Sc. Aquaculture

Subject Questions Marks
Fisheries and aquaculture 40 40
Aquatic Resource management 25 25
Fish Post harvest Technology 10 10
Animal Health 3 3
Animal Science 5 5
Plant Science 5 5
Social Sciences (Agri. Economics+ Agri. Extension) 5 5
Basic Science (Biochemistry +Statistics) 5 5
General Knowledge 2 2
Total 100 100
Other Related posts

Weekly updates

Apr 27, 2024

खुवा बनाउने विधि

दूधलाई लगातार रुपमा चलाउदै र उमाल्दै यसमा भएको पानीको मात्रालाई आंशिक रुपमा वाष्पिकरण गराएर तयार गरिएको अर्ध–ठोस (Semi solid) दुग्ध पदार्थलाई  खुवा भनिन्छ ।
Image-here

Weekly updates

Apr 27, 2024

पेडा उत्पादन प्रविधि

पेडा, खुवा बाट बनाईने परम्परागत मिठाई हो । नेपालमा विशेष गरी पुजा आजामा प्रसादको रुपमा र चाडपर्व, विवाह भोजमा मिठो स्वादको रुपमा पेडा लोकप्रिय छ ।
Image-here

Weekly updates

Apr 27, 2024

रसबरी बनाउने प्रबिधी

रसबरी छेनाबाट बनाईने मिठाई हो र यसको उद्गम विन्दु भारतको बंगाल राज्यलाई मानिन्छ । नेपालमा यसको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । गाईको दुधबाट बनेको छेनालाई डल्लो बनाई चिनीको चस्नीमा निश्चित समयसम्म पकाए पछि रसबरी तयार हुन्छ । यसलाई अझै स्वादिलो र वास्नादार बनाउन इलाइची, गुलाबजल आदि थोरै मात्रम
Image-here
Image-here