Loading...

Please Wait..

Logo Nepal Veterinary Education
N.V.E.

Bachelor - Notes

Unlock Your Potential: Explore, Learn, Grow. Discover a World of Knowledge with Us Today!

1 Semester

View Now

2 Semester

View Now

 • Animal Housing and Sanitation

 • Principle of Animal Nutrition

 • Biostatistics and Computer Application

 • Physiology I (Locomotor, Cardiovascular, blood m )

 • Non Ruminant Production (Pig and Poultry)

 • Veterinary Histology and Embryology

3 Semester

View Now

 • Applied Animal Nutrition I (Ruminant)

 • Bee, Pet, and Lab Animal Management

 • General and Systemic Pharmacology

 • Principle of Genetics and Animal Breeding

 • Microbiology I (G. V. Microbiology)

 • Physiology II (Digestive, Excretory & Nervous )

 • Splanchnology and Applied Anatomy

4 Semester

View Now

 • Parasitology II (Helminths and Leeches)

 • Applied Animal Nutrition II (Non Ruminant)

 • Parasitology II (Helminths and Leeches)

 • Physiology III (Reproduction, Lact. & Endocrino.)

5 Semester

View Now

 • Parasitology III (V. Entomology & Acarology)

 • Physiology IV (Growth Environment & Climatology)

 • Veterinary Chemotherapy

6 Semester

View Now

7 Semester

View Now

 • Anesthesiology

 • Fish Diseases

 • Preventive Medicine I (Bacterial, Fungal & Ricket)

8 Semester

View Now

 • Regional and Clinical Surgery

 • Ethics & Jurisprudence

 • Meat & Meat Product Techonology

 • Theriogenology III (Animal Infertility)

9 Semester

View Now

 • Livestock and Poultry Breeding

 • Livestock and Poultry Breeding

 • Wildlife, Pet and Lab Animal Medicine

 • Regional and Clinical Surgery II

 • Social Mobilization & Community Development

 • Veterinarian in Society

Other Related posts

Weekly updates

Apr 27, 2024

खुवा बनाउने विधि

दूधलाई लगातार रुपमा चलाउदै र उमाल्दै यसमा भएको पानीको मात्रालाई आंशिक रुपमा वाष्पिकरण गराएर तयार गरिएको अर्ध–ठोस (Semi solid) दुग्ध पदार्थलाई  खुवा भनिन्छ ।
Image-here

Weekly updates

Apr 27, 2024

पेडा उत्पादन प्रविधि

पेडा, खुवा बाट बनाईने परम्परागत मिठाई हो । नेपालमा विशेष गरी पुजा आजामा प्रसादको रुपमा र चाडपर्व, विवाह भोजमा मिठो स्वादको रुपमा पेडा लोकप्रिय छ ।
Image-here

Weekly updates

Apr 27, 2024

रसबरी बनाउने प्रबिधी

रसबरी छेनाबाट बनाईने मिठाई हो र यसको उद्गम विन्दु भारतको बंगाल राज्यलाई मानिन्छ । नेपालमा यसको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । गाईको दुधबाट बनेको छेनालाई डल्लो बनाई चिनीको चस्नीमा निश्चित समयसम्म पकाए पछि रसबरी तयार हुन्छ । यसलाई अझै स्वादिलो र वास्नादार बनाउन इलाइची, गुलाबजल आदि थोरै मात्रम
Image-here
Image-here