Loading...

Please Wait..

Logo Nepal Veterinary Education
N.V.E.

I.Sc. Animal/ Vet. - Syllabus

Unlock Your Potential: Explore, Learn, Grow. Discover a World of Knowledge with Us Today!

1 Semester

View Now

2 Semester

View Now

3 Semester

View Now

 • Introduction to Animal Production System

 • Introductory Animal Nutrition

 • Introduction to Animal Production and Management -

 • Basics of Fodder Production & Pasture Management

 • Basic Livestock Health Management - I

 • Basics of Animal Product Technology - I

 • Introductory Genetics and Animal Breeding

4 Semester

View Now

 • Introduction to Animal Production & Management II

 • Basic Livestock Health Management - II

 • Elementary Animal Reproduction

 • Introduction to One Health,Zoonosis & Food safety

 • Fundamentals of Aquaculture and Fisheries

 • Introductory Agri Economics & Farm Management

5 Semester

View Now

 • Introductory Animal Welfare and Jurisprudence

 • Basics of Farm Housing and Biosecurity.

 • Introductory Poultry Production & Management

 • Introductory Veterinary Laboratory Technology

 • Basics of Animal Product Technology - II

 • Fundamentals of Animal Waste Management

 • Fundamentals of Livestock Ext. & Communication

 • Basics of Agribusiness Mgt., Marketing & Coop...

6 Semester

View Now

 • Elementary Agriculture Statistics

 • Fundamentals of Social Mobilization & Comm. Devel.

 • Entrepreneurship Development

 • Internship (Farm Practice Training)

7 Semester

View Now

Other Related posts

Weekly updates

Apr 27, 2024

खुवा बनाउने विधि

दूधलाई लगातार रुपमा चलाउदै र उमाल्दै यसमा भएको पानीको मात्रालाई आंशिक रुपमा वाष्पिकरण गराएर तयार गरिएको अर्ध–ठोस (Semi solid) दुग्ध पदार्थलाई  खुवा भनिन्छ ।
Image-here

Weekly updates

Apr 27, 2024

पेडा उत्पादन प्रविधि

पेडा, खुवा बाट बनाईने परम्परागत मिठाई हो । नेपालमा विशेष गरी पुजा आजामा प्रसादको रुपमा र चाडपर्व, विवाह भोजमा मिठो स्वादको रुपमा पेडा लोकप्रिय छ ।
Image-here

Weekly updates

Apr 27, 2024

रसबरी बनाउने प्रबिधी

रसबरी छेनाबाट बनाईने मिठाई हो र यसको उद्गम विन्दु भारतको बंगाल राज्यलाई मानिन्छ । नेपालमा यसको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । गाईको दुधबाट बनेको छेनालाई डल्लो बनाई चिनीको चस्नीमा निश्चित समयसम्म पकाए पछि रसबरी तयार हुन्छ । यसलाई अझै स्वादिलो र वास्नादार बनाउन इलाइची, गुलाबजल आदि थोरै मात्रम
Image-here
Image-here