Loading...

Please Wait..

Logo Nepal Veterinary Education
N.V.E.

Entrance Preparation Syllabus

Unlock Your Potential: Explore, Learn, Grow. Discover a World of Knowledge with Us Today!

AFU

Faculty : B.V.Sc and A.H

Subject Questions Marks
Chemistry 20 20
English 20 20
Botany 20 20
Zoology 20 20
Physics 10 10
Mathematics 10 10
Subject Related (Animal Science) 14 14
General Knowledge 6 6
Total 120 120

Faculty : B.Sc Fisheries

Subject Questions Marks
Chemistry 20 20
English 20 20
Botany 20 20
Zoology 20 20
Physics 10 10
Mathematics 10 10
Subject Related (Animal Science) 14 14
General Knowledge 6 6
Total 120 120

TU

Faculty : B.V.Sc and A.H

Subject Questions Marks
English 15 15
Chemistry 15 15
Physics 15 15
Mathematics 15 15
Zoology 12 12
Botany 12 12
Subject Related (Animal Science) 12 12
General Knowledge 4 4
Total 100 100
Other Related posts

Weekly updates

Apr 27, 2024

खुवा बनाउने विधि

दूधलाई लगातार रुपमा चलाउदै र उमाल्दै यसमा भएको पानीको मात्रालाई आंशिक रुपमा वाष्पिकरण गराएर तयार गरिएको अर्ध–ठोस (Semi solid) दुग्ध पदार्थलाई  खुवा भनिन्छ ।
Image-here

Weekly updates

Apr 27, 2024

पेडा उत्पादन प्रविधि

पेडा, खुवा बाट बनाईने परम्परागत मिठाई हो । नेपालमा विशेष गरी पुजा आजामा प्रसादको रुपमा र चाडपर्व, विवाह भोजमा मिठो स्वादको रुपमा पेडा लोकप्रिय छ ।
Image-here

Weekly updates

Apr 27, 2024

रसबरी बनाउने प्रबिधी

रसबरी छेनाबाट बनाईने मिठाई हो र यसको उद्गम विन्दु भारतको बंगाल राज्यलाई मानिन्छ । नेपालमा यसको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । गाईको दुधबाट बनेको छेनालाई डल्लो बनाई चिनीको चस्नीमा निश्चित समयसम्म पकाए पछि रसबरी तयार हुन्छ । यसलाई अझै स्वादिलो र वास्नादार बनाउन इलाइची, गुलाबजल आदि थोरै मात्रम
Image-here
Image-here