Loading...

Please Wait..

Logo Nepal Veterinary Education

Recent Post

Image-here
माछामा लाग्ने एक घातक protozoan रोग ICHTHYOPHTHIRIUS MULTIFILIIS (White Spot Infection in Fish) जसको संक्रमण ले गर्दछ माछा हरु सखाप आउनुहोस रोगको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी
Image-here
माछाको परिचय, पौष्टिक महत्त्व र व्यावसायिक मत्स्य पालन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू.....
MODEL EXAM

Test your abilities

Image-here
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धमा. व्यवस्था गर्न बनेको ऐन................
Image-here
यो कार्यप्रकियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सबल र सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ....
Krishi Diary
Krishi Diary 2080
Krishi Diary 2079
Krishi Diary 2077
Krishi Diary 2076
Krishi Diary 2075

Featured Post

Loksewa Syllabus

नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समुह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको , खुला प्रतियोगात्मक परिक्षाको पहिलो/ प्रथम परिक्षाको पाठ्यक्रम

नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समुह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको , खुला प्रतियोगात्मक परिक्षाको पहिलो/ प्रथम परिक्षाको पाठ्यक्रम

News
Rabies Unmasked: A Deep Dive into the Deadly Virus
Veterinary Officer
भेटेरिनरी समुह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको , खुला प्रतियोगात्मक परिक्षाको दोश्रो परिक्षाको पाठ्यक्रम
पशु पालन
पाल्तु जनावरमा (Domestic animal) खोपको महत्व
Act and Regulations
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कृषि समन्वय सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०८०
Image-Here
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७
Image-Here
माछा सम्बन्धी सामान्य जानकारी : किशोर बडुवाल
Image-Here
माछामा लाग्ने एक घातक protozoan रोग ICHTHYOPHTHIRIUS MULTIFILIIS (White Spot Infection in Fish) बारे जानकारी ...............

Recent News

Admission Open For M.V. Sc, M.Sc. Animal Science, Fisheries & Aquaculture. Form Fill up Dead Line up to Falgun 13.

Read More

Feb. 15, 2024
स्नेहा केयरकी अध्यक्ष श्री यमुना कुमारी श्रेष्ठको निवेदन उपर पशु कल्याण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालत द्वारा जारी परमादेश

Read More

Feb. 14, 2024
हालसम्म अफ्रिकन स्वाइन फिभर तनहु, लमजुंग, कास्की र ललितपुर जिल्लामा देखा परेको छ । यो रोग रोकथामका लागि पशुसेवा विभागले बिज्ञप्ति जारी गरेको छ । तत्काल रोकथाम गर्न नसकिएमा यसले बिकराल स्थिति पैदा गर्ने हुँदा सम्बन्धित सबैले यसको रोकथामका उपायहरु अबलम्बन गर्न सुझाव दिईएको छ ।.....

Read More

Feb. 11, 2024
स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन | आ.व. २०८०/०८१

Read More

Feb. 11, 2024