Loading...

Please Wait..

Logo Nepal Veterinary Education

Recent Post

Image-here
दूधलाई लगातार रुपमा चलाउदै र उमाल्दै यसमा भएको पानीको मात्रालाई आंशिक रुपमा वाष्पिकरण गराएर तयार गरिएको अर्ध–ठोस (Semi solid) दुग्ध पदार्थलाई  खुवा भनिन्छ ।
Image-here
पेडा, खुवा बाट बनाईने परम्परागत मिठाई हो । नेपालमा विशेष गरी पुजा आजामा प्रसादको रुपमा र चाडपर्व, विवाह भोजमा मिठो स्वादको रुपमा पेडा लोकप्रिय छ ।
MODEL EXAM

Test your abilities

Image-here
रसबरी छेनाबाट बनाईने मिठाई हो र यसको उद्गम विन्दु भारतको बंगाल राज्यलाई मानिन्छ । नेपालमा यसको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । गाईको दुधबाट बनेको छेनालाई डल्लो बनाई चिनीको चस्नीमा निश्चित समयसम्म पकाए पछि रसबरी तयार हुन्छ । यसलाई अझै स्वादिलो र वास्नादार बनाउन इलाइची, गुलाबजल आदि थोरै मात्रम
Image-here
पुष्टकारी भनेको खुवामा आधारीत नेपालको एक नितान्त परम्ंपरागत मिठाई हो । एक विषेश प्रकारको डडेको खैरो रंग र वास्ना (Caramelized flavour and colour) को विकास नहुदासम्म उच्च तापक्रममा पगालिएको चिनीमा खुवा, नरीवलको धुलो, मैदा आदीलाई राम्रो संग मिलाई पकाएर स–साना मिठाई आकारका डल्लाहरु वनाई बाहिरबाट नरीवलक
Krishi Diary
Krishi Diary 2081
Krishi Diary 2080
Krishi Diary 2079
Krishi Diary 2077
Krishi Diary 2076

Featured Post

Loksewa Syllabus

नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समुह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको , खुला प्रतियोगात्मक परिक्षाको पहिलो/ प्रथम परिक्षाको पाठ्यक्रम

नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समुह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको , खुला प्रतियोगात्मक परिक्षाको पहिलो/ प्रथम परिक्षाको पाठ्यक्रम

News
Rabies Unmasked: A Deep Dive into the Deadly Virus
Veterinary Officer
भेटेरिनरी समुह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको , खुला प्रतियोगात्मक परिक्षाको दोश्रो परिक्षाको पाठ्यक्रम
पशु पालन
पाल्तु जनावरमा (Domestic animal) खोपको महत्व
Act and Regulations
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कृषि समन्वय सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०८०
Image-Here
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७
Image-Here
माछा सम्बन्धी सामान्य जानकारी : किशोर बडुवाल
Image-Here
माछामा लाग्ने एक घातक protozoan रोग ICHTHYOPHTHIRIUS MULTIFILIIS (White Spot Infection in Fish) बारे जानकारी ...............

Recent News

स्वस्थ पशु तथा स्वच्छ एवम् गणुस्तरीय पशजुन्य उत्पादन गर्न अभिप्रेरित गर्दै पशपुालनमा असल अभ्यासहरूको पालना गने, गराउने कार्यलाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक देखिएकाले पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा नियमावली, २०५६ को नियम २२क ले दिइएको अधिकार प्रयोग गरी कृषि तथा पशपुन्छी विकास मन्रालयले यो निर्देशिका जारी गरेको

Read More

May 4, 2024
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरी खाध्य अधिकार तथा खाध्य सम्प्रुभता सम्बन्धी नियमावली २०८०, मिति २०८१/०१/१० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ ।

Read More

April 29, 2024
नेपालको संबिधान बमोजिममा रहेको नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रुभुता सम्बन्धि मौलिक हकलाई कायानन्वयन गर्ने र त्यसको लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा खाद्यमाा नागरिकको पहुँच सुनिस्चित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ

Read More

March 28, 2024
सामान्य अर्थमा कार्यालय भन्ने बित्तिकै काम (job) गर्ने ठाउँ (place) भनेर बुझिन्छ । तर, हामीद्वारा दैनिक जीवनमा सम्पादन गरिने विभिन्न कृयाकलापकहरू कुनै न कुनै ठाउँमा नै सम्पादन गरिएको भएता पनि व्यवस्थापनमा ती ठाउँहरूलाई कार्यालय भनेर बुझिँदैनन् । अर्थात्, कार्यसम्पादन गरिने हरेक ठाउँलाई कार्यालय भन्

Read More

March 23, 2024
Image-here