Loading...

Please Wait..

Logo Nepal Veterinary Education
N.V.E.

Post Detail Page

Unlock Your Potential: Explore, Learn, Grow. Discover a World of Knowledge with Us Today!

4

Shares

Act and Regulations

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७

POSTED BY Dr. Arun Khanal

Jan 31, 2024
4 months, 3 weeks ago

नेपालको संबिधान २०७२ को संविधानको कार्यान्वन गर्ने र मुलुकले अङ्गीकार गरेको बहुलवादमा आधारित प्रतिस्प्रधात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको  सुदृढीकरण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता,सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्पारिक सहयोगको आधारमा ब्यबस्थित गर्नका निम्ति बिक्रम सम्बत २०७७/०४/१३  गते प्रमाणीकरण भएको ऐन हो ।  

यस ऐनमा ६ परिच्छेद र ३५  दफा रहेका छन्   

0

Leave a Reply

NEXT POST

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कृषि समन्वय सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०८०

यो कार्यप्रकियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सबल र सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ....